✅ Mängdrabatt! 10% Helpall foder

HUR MÄTER MAN ETT BETT? Du mäter bettet mellan bettringarna och det ska nå precis rakt över munnen så att det ligger an mot mungipan, utan att det skapar ett tryck eller att det ligger för löst så att det hänger ner och orsakar skav på tänderna.

Du kan föra in ett bett i munnen och känna efter lite, dra lite i det, ligger det stabilt eller halkar det runt lite och sticker ut 1 cm , då är bettet för långt. Det kan på sikt skapa skador i mun och på tänder.

Bett med lösa ringar kan dock ha ett litet glapp i mungipan, 5 mm, för att minska risken att bettet nyps. Man kan också minska den risken med att använda bettplattor som då skyddar mungiporna. Det gäller alltså inte bett med fasta ringar så som t. ex. bett med D-ringar och eggbett då inte den risken finns.

Storleken på bettet mäts mellan bettringarna.

För att ta reda på vilken tjocklek på bettet som är lämpligt till hästen kan du känna efter med två fingrar i mungipan, är det trångt och du känner ett tryck på båda fingrarna mellan läpparna passar ofta ett smalare bett, 14-16 m.m. Är det ett litet tryck eller inget tryck alls kan ett lite tjockare bett mellan 16-18 m.m. passa bättre. Bettets tjocklek mäts direkt innanför ringarna.

Bettets tjocklek mäts direkt innanför bettringarna.