✅ Mängdrabatt! 10% Helpall foder

Tråd, rep och bandelrep

Observera att det är viktigt att använda trådar/band med lågt motstånd. Vilket motstånd tråden har finns angivet i Ohm/m på rullen. Exempelvis innebär 0.2 Ohm/m en mycket bra strömledningsförmåga, medan 14,4 Ohm/m är dålig ledningsförmåga.

Vidare bör man välja tråd/band med bra kontrastverkan. Svart och vit färg har en avsevärt bättre kontrastverkan och synbarhet än t ex orange tråd.

 Isolatorer

ringisolator

Där man inte använder lätta stolpar med färdigmonterade isolatorer, måste man välja bra isolatorer för att isolera tråden från stolpen. Undvik knoppisolatorer med liten diameter till kraftiga stängselaggregat. Det är viktigt med ordentligt avstånd från spiken som fäster isolatorn till tråden, och rejält avstånd från tråden till stolpen.

Ringisolatorn är en mycket bra isolator. Den ger stort avstånd från tråd till stolpe och är mycket säker med krypströmmar.

Jordningjordspett

Den viktigaste och kanske mest förbisedda punkten på ett elstängsel. Kom ihåg att elstängslet inte kommer att fungera om jordningen är otillräcklig. Till små batteridrivna aggregat använder man ett till tre jordspett på en meter.  Det är viktigt att jordspetten sätts i fast jord på ett fuktigt ställe och att hela jordspettet kommer ner i marken. Kabeln till jordspettet ska vara ordentligt fastskruvad i spettet.