Ett öppet hjärta

59 kr

Pocket.

2 i lager

Kategori:

Beskrivning

Dalai Lama

 

Dalai Lamas hela liv utgör en vittnesbörd om det öppna hjärtats kraft. Så här beskriver han själv sin bok Ett öppet hjärta:

 

”Jag hoppas och ber att denna bok ska bli till hjälp för dem som läser den i sitt sökande efter lyckan, och att denna lycka i sin tur ska spridas till andra människor så att alla människors hjärtan öppnas på ett eller annat sätt.

Det är också min förhoppning att de som läser Ett öppet hjärta kommer att bära med sig en grundläggande kunskap om buddhismen och några av de viktigaste metoderna som buddhister använder för att odla medlidande och vishet. De metoder jag tar upp är hämtade ur buddhismens heliga texter. Jag vill emellertid redan från början understryka att man inte behöver vara buddhist för att använda sig av dessa meditationstekniker. Meditation är enbart den process genom vilken vi vinner kontroll över sinnet och leder det i en mer gynnsam riktning. Meditation kan också betraktas som en teknik med vilken vi gör gamla tankevanor mindre starka och utvecklar nya. Men teknikerna i sig leder inte till upplysning eller ett öppet hjärta fyllt av medlidande. Det kommer an på dig och den möda och motivation du ägnar dina andliga övningar.

 

Så länge rymden finns,

Så länge kännande varelser finns,

Finns också jag

För att hjälpa, för att tjäna

 

 

 

 

 

För att bidra så gott jag kan.”

 

I denna lilla favoritbön finner Dalai Lama inre styrka och självförtroende. Den har skänkt mening åt hans liv. Om vi har denna attityd kan vi känna inre frid, hur svår och krånglig tillvaron än är.

 

Medlidande – det att man känner med andra människor i deras lidande samt viljan att befria dem från det – är ett ämne man brottas med inom alla andliga traditioner. Men hur bär man sig egentligen åt för att väcka detta medlidande inom sig? Vilka är de mekanismer som får ett själviskt hjärta att förvandlas till ett generöst?

Ett öppet hjärta visar hur du genom meditationsövningar kan nå inre frid och lycka. Boken beskriver de tekniker för mental träning som kommer att göra det möjligt för vem som helst, tillhörande vilken tro som helst, att förvärva ett förändrat sinne och ett öppet hjärta.

I boken inleds vägen till inre harmoni med enkla och klara funderingar om hur vi bör leva och går vidare till andliga övningar som kan dämpa destruktiva och impulsiva känslor. Sådana övningar kan man ägna sig åt då och då under dagen och därmed genast åstadkomma en förändring av sinnet, från ängsligt och rådvillt till disciplinerat och öppet. Gradvis introduceras de mer krävande och långvariga meditationsövningarna. Vid dessa meditationer blir buddhismens djupaste insikter en del av vars och ens sätt att uppleva och förvärva kunskap om världen. Ett öppet hjärta är en enkel och lättfattlig introduktion i den buddhistiska vägen till upplysning av dess främste lärare, Dalai Lama.