Vad vill världen säga oss?

139 kr

Röster från en annan dimension av medvetande.

2 i lager

Kategori:

Beskrivning

Forstèn Eva & Perry

Vart är mänskligheten på väg? Vad är tid? Finns den? Är ”då” lika viktigt som ”nu” eller ”sedan”? Finns en samlad plan för jorden och dess invånare? Hur ska vi kunna ta del av den? Vilken är min egen pusselbit i den mosaik och det myller av liv och erfarenheter som allt levande undergår på en vacker men förvirrad planet? Finns Stora Rådet? Vilka känner till det? Vilken är dess funktion när det gäller dessa stora, svåra men livsavgörande frågor? Kan vi överhuvudtaget veta någonting om framtiden? Förstår vi ens våra egna liv och dess olösliga sammanhang? I tredje och sista delen av en serie böcker från Andra Sidan försöker en del kända och okända röster från en annan dimension av medvetande besvara dessa frågor och många andra. De har passerat både livets och dödens gräns och ger oss gripande, trösterika och hoppfulla vittnesbörd om att eftersom vi människor själva har skapat illusionen med dess förflutna, det nuvarande och det som ligger framför oss kan vi alla påverka inte bara våra egna liv utan hela kosmos och universum. Det är svindlande perspektiv som ligger bakom och framför oss. ”Detta är tillit i nuet. Att vara medveten om levande processer och dess inneboende intelligens. För att vila i nuets intelligens innebär att ha kraft att våga överlämna sig åt det dunkla, det implicita i tillvaron som inte gör väsen av sig men som sköter sin uppgift. Ögonblick efter ögonblick, dag efter dag – och år efter år som blir till århundraden och årtusenden.” Så säger Carl von Linné – en av många berömda personer som i denna bok ger oss ett starkt personligt vittnesbörd om vad världen vill säga oss ifråga om tid, liv efter liv och äventyr i en annan dimension av medvetande.